Mata filtracyjna W

Mata filtracyjna W :

  • 100 % włókien poliestrowych
  • doskonała technologia łączenia włókien
  • niskie opory względem przepływu
  • wysoka pyłochłonność
  • odporne na zawilgocenia
  • łatwe do cięcia

Technologia produkcji

Co wyróżnia wszystkie maty filtracyjne oferowane przez SFM? Na pierwszym miejscu jest jakość. Nasze maty filtracyjne produkowane są wyłącznie z wysokowartościowych włókien poliestrowych łączonych ze sobą mechanicznie i termicznie. Aby uzyskać jak największy stopień filtrowania przy korzystnym przebiegu różnicy ciśnień, maty filtracyjne SFM mają budowę progresywną. Warstwy włókien o różnych średnicach są przy tym tak kolejno umieszczone, że gęstość warstw maty wzrasta w kierunku strony czystej. Uzyskuje się przez to optimum zdefiniowanej wydajności filtrowania oraz zdolności wchłaniania i magazynowania pyłu. W ostatniej fazie procesu technologicznego ze strony czystej włóknina jest wygładzana termicznie. W efekcie daje to produkt o znacznie dłuższej żywotności.

 

Parametry

Obok parametrów techniczno – filtracyjnych jak stopień filtracji, różnica ciśnień i zdolność gromadzenia pyłu, jeszcze dalsze kryteria charakteryzują sprawność maty filtracyjnej. I tak, maty filtracyjne SFM są odporne na wilgoć powietrza do 100% wilgotności względnej i na temperaturę do 100 ºC. Spełniając surowe wymogi klasy pożarowej F1/K1 według DIN 53 438 są matami samogasnącymi. Maty filtracyjne z czysto syntetycznych włókien poliestrowych można bez problemu usuwać, np. przez spalanie w spalarniach śmieci lub oddanie na wysypisko śmieci. Zanieczyszczony filtr nie może zawierać jednak szkodliwych zanieczyszczeń. Wszystkie maty filtracyjne SFM to role lub materiał przycinany na zamówienie w postaci formatek.