Mata filtracyjna L

Zastosowanie

Te dokładne media filtracyjne są standardowo przeznaczone do odfiltrowania cząsteczek uszkadzających powłokę lakierniczą i stosowane jako filtrostateczny w kabinach lakierniczych lub innych systemach obróbki powierzchni. Ponadto zapewniają właściwy i równomierny rozkład strumienia powietrza wewnątrz całej kabiny. Ze względu na właściwości, maty te nadają się również do filtracji w urządzeniach wentylacyjnych ogólnego zastosowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których priorytetowa jest ochrona ważnych urządzeń.

 

Technologia produkcji

Maty filtracyjne SFM produkowane są wyłącznie z wysokowartościowych włókien poliestrowych łączonych ze sobą mechanicznie i termicznie. Aby uzyskać jak największy stopień filtrowania przy korzystnym przebiegu różnicy ciśnień, maty filtracyjne SFM mają budowę progresywną. Warstwy włókien o różnych średnicach są przy tym tak kolejno umieszczone, że gęstość warstw maty wzrasta w kierunku strony czystej. Uzyskuje się przez to optimum zdefiniowanej wydajności filtrowania i zdolności wchłaniania i magazynowania pyłu. W ostatniej fazie procesu technologicznego ze strony czystej włóknina jest wygładzana termicznie i nasączana środkiem o właściwościach adhezyjnych, co w efekcie daje skutek nie uwalniania cząsteczek większych niż 5μm w środowisku pracy, gdzie np. występują wibracje. Aby uniknąć możliwości uwalniania i migracji włókien, mata filtracyjnapostroniewylotu powietrza jest wzmocniona termicznie siatką poliestrową.

 

Usuwanie

Maty filtracyjne z czysto syntetycznych włókien poliestrowych można bez problemu usuwać, np. przez spalanie w spalarniach śmieci lub oddanie na wysypisko śmieci. Zanieczyszczony filtr nie może zawierać jednak szkodliwych zanieczyszczeń. Wszystkie maty filtracyjne SFM to role lub materiał przycinany na zamówienie w postaci formatek.